12 nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giáo dục năm học 2022 – 2023

Năm học 2022 – 2023, ngành Giáo dục xác định chủ đề là “đoàn kết, nỗ lực vượt khó khăn, đổi mới sáng tạo, củng cố, nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo”, trong đó 12 nhiệm vụ trọng tâm cụ thể như sau

Theo: Giáo dục và Thời đại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.