NỘI QUY HỌC SINH

NĂM HỌC 2024-2025


Chăm chỉ, tự giác học tập. Trong lớp nghe giảng và tích cực tham gia vào bài học. Giữ gìn trật tự trong lớp. Học bài, làm bài đầy đủ trước khi đến lớp. Không “Quay cóp”, trao đổi phương pháp học tập và khả năng tự học. Nắm vững và vận dụng kiến thức vào đời sống.

Quý trọng mọi sản phẩm lao động, bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa. Tiết kiệm thời gian và tiền của, không lãng phí, không đua đòi ăn diện, không đánh bạc. Tuyệt đối không phá hoại, không lấy cắp tài sản chung hoặc riêng của người khác.

Giữ gìn vệ sinh cá nhân và vệ sinh chung thật tốt. Đầu tóc, quần áo sạch sẽ, gọn gàng. Chủ động góp phần làm sạch, đẹp trường, lớp và giữ vệ sinh nơi công cộng.

Tích cực luyện tập thể dục, thể thao theo tiêu chuẩn rền luyện thân thể. Không uống rượu, không hút thuốc. Nghiêm túc luyện tập quân sự, sẵn sàng làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

Tham gia tích cực vào các hoạt động tập thể, vui khỏe, thể thao, văn hóa, văn nghệ, hoạt động công ích của Trường. Không xem, không nghe và không lưu truyền văn hóa phẩm phản động, đồi trụy.

Trung thực, khiêm tốn, đoàn kết giúp đỡ bạn. Thẳng thắn đấu tranh xây dựng tập thể, mạnh dạn đấu tranh chống các hiện tượng tiêu cực trong lớp, trong trường, ngoài trường.

Tích cực tham gia phong trào “Nói lời hay, làm việc tốt”. Kính trọng, lễ phép với thầy giáo, cô giáo, cán bộ nhân viên nhà trường, bố mẹ và người lớn tuổi. Giúp đỡ người già, người tàn tật, người khó khăn, làm gương tốt cho các em nhỏ noi theo. Cấm nói tục, chửi bậy, gây gỗ đánh nhau.

Nghiêm túc thực hiện những yêu cầu về học tập và rèn luyện. Tuân theo kỷ luật của nhà trường. Tôn trọng và bảo vệ danh dự của nhà trường, thầy (cô) giáo và tập thể học sinh.

Triệt để chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, tự giác thực hiện các quy tắc sinh hoạt nơi công cộng. Tham gia bảo vệ trật tự và an toàn xã hội.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày …. tháng … năm 2024HIỆU TRƯỞNG 


HOÀNG THÚY HỒNG