NỘI QUY NỘI TRÚ

NĂM HỌC 2023 – 2024


Lễ phép và yêu thương mọi người.

Thực hiện đúng lịch sinh hoạt nội trú, họp nội trú vào tối chủ nhật.

Tôn trọng sự nghỉ ngơi của mọi người.

Đồ đạc để ngăn nắp, đúng chỗ, đồ dùng cá nhân, tiền bạc học sinh tự giữ lấy.

Giao nộp điện thoại theo đúng quy định của nhà trường (từ chiều chủ nhật đến trưa ngày thứ 7 hàng tuần).

Giữ gìn vệ sinh chung, phân công học sinh trực nhật.

Bảo quản tốt tài sản của nhà trường, nếu làm hư phải khắc phục.

Không đùa giỡn, không treo mắc quần áo trong nhà vệ sinh.

Không tiếp khách ở khu nội trú.

Cẩn thận khi sử dụng điện-nêu cao tinh thần PCCC.

Nghiêm cấm:

– Hút thuốc, uống rượu bia, đánh bài, đánh nhau, ăn cắp, trốn ra khỏi nội trú, mang vật nhọn, bật lửa, phim ảnh, sách báo có nội dung không lành mạnh vào nội trú.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày …. tháng … năm 2023HIỆU TRƯỞNG 


HOÀNG THÚY HỒNG