KẾT QUẢ HỌC TẬP TOÀN TRƯỜNG

+ Rèn luyện nhân cách và nuôi dưỡng tâm hồn cũng quan trọng như giáo dục trí tuệ.

+ Sáng tạo là yếu tố quan trọng trong suốt quá trình học.

+ Việc học tập có ý nghĩa là sự kết hợp với kinh nghiệm thực tế.

+ Quá trình giáo dục đòi hỏi sự đổi mới, dám mạo hiểm và có khả năng tự thay đổi.

+ Luôn trao dồi là điều vô cùng cần thiết.

+ Trọng tâm của việc học là học hỏi và thực hành tư duy độc lập.

+ Sự hiểu biết về các nền văn hoá khác nhau chuẩn bị cho học sinh thích nghi với toàn cầu hoá.

+ Sự đa dạng nâng cao hiêụ quả giáo dục.

+ Giáo dục bao gồm giảng dạy các nền tảng giá trị đạo đức: tính chính trực, lòng nhân ái, sự dũng cảm, sự tận tuỵ, đánh giá cao sự khác biệt và có trách nhiệm.

+ Một nền giáo dục cân bằng cần dung hoà các hoạt động ngoại khoá và hoạt động xã hội.

+ Sự cống hiến cho cộng đồng luôn mang lại lợi ích cho cá nhân và xã hội.

+ Tiếp cận thông tin, cởi mở và đúng mực trong giao tiếp là góp sức cho mối quan hệ lành mạnh trong trường và ngoài xã hội.


ĐƯỜNG LỐI HỌC TẬP

Khi được học trong môi trường an toàn và tiện nghị, học sinh sẽ có điều kiện phát huy hết khả năng của mình. Để đảm bảo có được không gian học tập thuận lợi cần phải có sự hợp tác ý thức trách nhiệm từ phía học sinh, phụ huynh, đội ngũ bảo vệ, giáo viên, ban quản lý, và toàn bộ nhân viên trường. Môi trường học tập lý tưởng sẽ có thể giúp cho học sinh phát triển nhân cách và thói quen mà có thể sẽ giúp ích rất nhiều cho cuộc sống hiện tại và tương lai. Học sinh được rèn luyện cách tự lập và tác phong đạo đức để có thể hoà nhập với không chỉ môi trường học tập, bạn bè mà còn với cộng đồng ngoài xã hội. Trường Bắc Sơn tin tưởng rằng tất cả học sinh tốt nghiệp từ Trường Bắc Sơn hoàn toàn đủ tự tin về nền tảng kiến thức của mình để có thể theo kịp và đáp ứng được đòi hỏi ngày càng sâu rộng của thế giới.