HỖ TRỢ DU HỌC

Khi hỗ trợ học sinh lên danh sách những trường đại học để lựa chọn, Phòng tư vấn và hỗ trợ du học sẽ thẳng thắn và thành thật trao đổi với học sinh về khả năng đậu vào những trường đó cũng như là các khó khăn mà học sinh có thể gặp phải. Mục đích là chúng tôi muốn học sinh và phụ huynh có những thông tin chính xác nhất cho việc chọn trường. Phụ huynh cũng cần nói rõ lý do và hy vọng của mình cũng như khả năng tài chính cho việc du học của học sinh. Những học sinh sẽ thành công ở đại học là những em hiểu rõ khả năng và nhu cầu của mình để sau đó tìm trường phù hợp với mình. Những học sinh này sẽ xem xét danh sách các trường rất kỹ lưỡng, hỏi các câu hỏi hữu ích về những trường mà các em chọn. Những học sinh biết lắng nghe trái tim của mình và để lý trí dẫn dắt chứ không quá chú tâm vào bảng xếp hạng các trường đại học sẽ trở thành những sinh viên hạnh phúc nhất trong quãng thời gian học đại học.