Đối với nhân viên Y tế học đường

Quản lý chăm sóc sức khoẻ cho học sinh, cán bộ công nhân viên, giáo viên.

Trực phòng để xử trí kịp thời khi học sinh bị bệnh hoặc xảy ra vấn đề gì đó cần sự giúp đỡ của nhân viên y tế.

Cấp thuốc cho những trường hợp cảm, mệt mỏi…và hướng dẫn cách phòng, điều trị cho từng trường hợp (danh mục thuốc y tế)

Sơ cấp cứu ban đầu cho tất cả các trường hợp tai nạn xảy ra hoặc một số bệnh mãn tính như hen…, theo dõi và chuyển lên tuyến trên những trường hợp cần thiết (bệnh viện gần nhất hoặc bệnh viện phụ huynh học sinh yêu cầu

Thông báo ngay cho Ban giám hiệu, quản sinh, phụ huynh học sinh những trường hợp cần thiết

Cập nhật thông tin và tuyên truyền kịp thời cách phòng chống các bệnh dịch, không để xảy ra chum dịch bệnh