Đào tạo

Chương trình Trung học Cơ sở

NỘI DUNG GIÁO DỤC THCS Phát triển những nội dung đã học ớ các lớp trước, bảo đảm cho học sinh có những hiểu biết phổ thông, cơ bản về tiếng Việt, toán, lịch sử dân tộc, kiến thức khác về khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, pháp luật, tin học, ngoại ngữ, […]

Chương trình Trung học Phổ thông

NỘI DUNG GIÁO DỤC THPT Phát triển những nội dung đã học ớ các lớp trước, bảo đảm cho học sinh có những hiểu biết phổ thông, cơ bản về tiếng Việt, toán, lịch sử dân tộc, kiến thức khác về khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, pháp luật, tin học, ngoại ngữ, […]

Chương trình Báo cáo Chuyên đề

Trường THCS-THPT Bắc Sơn đã chú trọng rèn luyện kỷ năng sống cho học sinh thông qua các buổi chào cờ, học sinh thuyết trình các chuyên đề, thi các video clip nói về mái trường Bắc Sơn *Học sinh thực hiện các chuyên đề: + Tình Yêu Biển Đảo + Luật giao thông đường […]