Thực hiện Kế hoạch liên tịch về việc ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giữa Ban An toàn Giao thông phường Đông Hưng Thuận và Trường Bắc Sơn

💥 💥 Thực hiện Kế hoạch liên tịch về việc ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giữa Ban An toàn Giao thông phường Đông Hưng Thuận và trường THCS – THPT Bắc Sơn trong thực hiện mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”. 💥 💥

☘️☘️ Hôm nay ngày 11/12/2023 tại trường THCS – THPT Bắc Sơn, đại diện lãnh đạo Phường Đông Hưng Thuận, Công an phường phối hợp với trường THCS – THPT Bắc Sơn tổ chức lễ ký kết phối hợp thực hiện mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” năm 2023. ☘️☘️

☘️☘️ Tham dự buổi lễ về phía đại diện lãnh đạo Phường Đông Hưng Thuận có đ/c Nguyễn Thị Kiều Tiên – ĐUV, CT HLHPN, đ/c Phạm Nhất Phương – TT tổ TTĐT, đ/c Trần Thanh Nhân – CA phường và đại diện Ban lãnh đạo nhà trường Cô Hoàng Thúy Hồng – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường, cùng toàn thể giáo viên, nhân viên và học sinh trong toàn trường. ☘️☘️

☘️☘️ Thông qua buổi ký kết nhằm tăng cường phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông góp phần nâng cao nhận thức, xây dựng văn hoá giao thông, văn hoá ứng xử khi tham gia giao thông, các kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh. ☘️☘️

☘️☘️ Xây dựng mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” nhằm hình thành lối sống văn hoá, có ý thức khi tham gia giao thông. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu nhà trường và các cấp Công Đoàn, Đoàn thanh niên nhà trường đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông ☘️☘️ 🥰🥰🥰