Thông báo về triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

 

CÔNG VĂN CỦA UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 Tải file thứ 1/3: 1-file-so-1-cong-van-1498.pdf

CÔNG VĂN CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP HCM

 Tải file thứ 2/3: 2-file-so-2-1820-vv-tang-.pdf

Tải file thứ 3/3: 042023-hcdc-noi-dung-luu-.pptx

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.