Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2023

🍀🍀 Trường THCS – THPT Bắc Sơn 🍀🍀
Hưởng ứng 🌺 “Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2023” 🌺
🌺 Môi trường có ý nghĩa và vai trò quan trọng đối với đời sống con người. Việc bảo vệ môi trường cũng chính là bảo vệ sự sống của chúng ta, nếu môi trường bị ô nhiễm hay hủy hoại thì chính con người cũng không thể nào tồn tại được. Nhằm mục đích có thể góp phần vào việc bảo vệ môi trường thì việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho học sinh “thế hệ trẻ của đất nước” là điều rất cần thiết.🌺
🏨🏨 Trường THCS – THPT Bắc Sơn 🏨🏨 đã tổ chức tuyên truyền cho học sinh bằng cách thực hiện chuyên đề nói lên thực trạng ô nhiễm môi trường, cách xử lí và phân loại rác thải, góp phần bảo vệ môi trường, vì môi trường là 🌳”LÁ PHỔI XANH“🌳 của thế giới.♥️

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.