TRƯỜNG THCS – THPT BẮC SƠN TRÂN TRỌNG GỬI TỚI QUÝ PHỤ HUYNH VÀ CÁC EM HỌC SINH THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM HỌC 2023 – 2024

🌻 🌻 TRƯỜNG THCS – THPT BẮC SƠN TRÂN TRỌNG GỬI TỚI QUÝ PHỤ HUYNH VÀ CÁC EM HỌC SINH THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM HỌC 2023 – 2024 🌻 🌻


🍀 🍀 Trường có 3 tổ hợp dự kiến bao gồm: 🌻 🌻
1. Khoa học tự nhiên 1
2. Khoa học tự nhiên 2
3. Khoa học xã hội
🍀 🍀 Trong đó có 8 môn học bắt buộc gồm: Toán, Ngữ Văn, Tiếng anh, Lịch sử, Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng – An ninh, Hoạt động trải nghiệm – Hướng nghiệp, Giáo dục địa phương. Và 4 môn lựa chọn (hình ảnh minh họa cho từng tổ hợp).
🍀🍀 Ngoài những tổ hợp dự kiến Ban lãnh đạo nhà trường còn có các chuyên đề học tập để định hướng các khối theo sở thích và năng lực của từng học sinh, tạo điều kiện giúp cho các em có một lộ trình học tập phù hợp, đúng đắn. 🌻 🌻

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.