Ủy ban nhân dân TP.HCM ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2022 – 2023

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2022-2023 ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.