Tag Archives: Giáo dục

Những chính sách về giáo dục có hiệu lực từ tháng 9

Chương trình Giáo dục thường xuyên mới cấp THPT, liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài… là những chính sách sẽ có hiệu lực từ tháng 9/2022. Từ ngày 10/9/2022, thực hiện Chương trình Giáo dục thường xuyên mới cấp THPT Có hiệu lực từ ngày 10/9/2022, […]