Trường THCS – THPT Bắc Sơn tăng cường ứng dụng CNTT và chuyển đổi số năm 2023

🍀 TRƯỜNG THCS – THPT BẮC SƠN TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CNTT VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ NĂM 2023 🍀

🍀🍀 Thực hiện Kế hoạch số 723/KH-SGDĐT ngày 22 tháng 02 năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về 🌺 “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2023” 🌺

🍀🍀 Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục 🌺 Trường THCS – THPT Bắc Sơn 🌺 đã phổ biến công nghệ chuyển đồi số trong toàn bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

🍀🌺 Với mục tiêu tăng cường chât lượng giáo dục, quản lý chặt chẽ hệ thống cở sở dữ liệu của hệ thống nhà trường, tăng tính tương tác, tích cực của giáo viên, nhân viên và khối văn phòng. 🍀🌺 Tiết kiệm chi phí, linh hoạt trong công tác quản lý, văn thư lưu trữ.

🍀🌺 Giúp PHHS có thể trao đổi với nhà trường và theo dõi quá trình học tập, rèn luyện của các em. Tạo mối liên kết giữa nhà trường và PHHS được chặt chẽ, thống nhất.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.